english version
deutsch

PRÁVO CESTOVNÍHO RUCHU

  • Poskytujeme kompletní právní servis ve všech záležitostech cestovních kanceláří a cestovních agentur, včetně jejich zastupování před soudy, Českou obchodní inspekcí, živnostenskými, finančními a jinými orgány veřejné správy.
  • Hájíme rovněž zájmy a práva spotřebitelů při uplatnění jejich nároků na náhradu vzniklé újmy, včetně újmy z vad zájezdu a nároku na náhradu újmy z narušení dovolené.