english version
deutsch

DĚDICTVÍ

Na veškeré otázky v souvislosti s dědictvím Vám rádi odpovíme a společně s Vámi je vyřešíme.

Kdo je dědicem, kdy můžu sepsat závěť a jak ji mohu sepsat, aby byla platná? Jaké dokumenty a informace potřebuji mít před návštěvou notáře? Spadá společný majetek (společné jmění manželů) do dědictví? Jaká je zákonná posloupnost dědiců? Jak se vypočítávají dědické podíly a jak je to s možností vydědění? Co zahrnuje zastupování v dědickém řízení? 

Dále řešíme:

 • budoucí vypořádání dědiců již za života zůstavitele,
 • závěti, dědické smlouvy, odkazy a jiná poslední pořízení pro případ úmrtí,
 • zastupování dědiců a věřitelů v řízení o dědictví před notářem,
 • spory o dědictví a o pohledávky v dědictví,
 • společné jmění manželů a dědictví,
 • prohlášení o vydědění,
 • dědictví s mezinárodním prvkem,
 • správce dědictví,
 • smlouva o zcizení dědictví,
 • zřízení odkazu,
 • odmítnutí dědictví.