FACILITY MANAGEMENT

Poskytujeme právní podporu firemního a projektového facility managementu, staráme se o právní stránku interních a externích činností firmy na denní bázi.

Podporujeme právní stránku řízení hlavních a podpůrných činností firmy, integraci plnění právních předpisů do činností firmy a organizaci firmy a jejích projektů. Identifikujeme, minimalizujeme nebo přímo eliminujem právní rizika podnikání a investic.

Pomůžeme Vám s kontrolou a řízení interních a externích vztahů a každodenních činností firmy.

***