KORPORÁTNÍ PRÁVO (kompletní právní servis firemních záležitostí)

Poskytujeme kompletní právní servis všech záležitostí korporací od založení přes řízení až po ukončení činnosti obchodních korporacích (s.r.o., a.s. aj.).  V rámci firmy je možné poskytovat právní facility management na denní bázi.

Realizujeme zakládání společností, správu jejich korporátních záležitostí (valné hromady, notářské zápisy, změny v zápisech v obchodním rejstříku, získání oprávnění k podnikání, změny stanov, změny společenské smlouvy, převody aktiv, převody akcií a podílů v s.r.o., vztahy mezi vedením a majiteli společnosti aj.)

Řešíme holdingové záležitosti mezi mateřskou a dceřinou společností.

***