english version
deutsch

INVESTICE – AKVIZICE – FÚZE

1) Zajištění plné právní podpory při investicích a akvizicích našich klientů:

 • investice a jejich ochrana,
 • založení, rozvoji, udržení a případném prodeji a ukončení společných projektů,
 • prodej podniků nebo projektů nebo jejich částí,
 • převody aktiv, podílů v s.r.o. a akcií vč. širokých možností zajištění a ochrany smluvních stran,

2) Příprava a realizace fúze a přeměny společností a dále převody jmění na společníka.

 

AKVIZICE PROJEKTŮ

INTERNÍ VZTAHY MEZI INVESTORY

FÚZE, PŘEMĚNY a PŘEVODY JMĚNÍ

AKVIZICE PROJEKTŮ

1) Zajištění celé akvizice – Due diligence k celému projektu / akvizici:

 • kompletní smluvní dokumentace související s akvizicí a jinými prodeji majetků,
 • smlouva o smlouvě budoucí / harmonogram / term sheet a další podmínky vstupu do projektu,
 • účast a pomoc na jednání, komunikace a vyladění detailů celé investice od jejího začátku do konce,
 • ochrana před riziky nákupu.

2) Právní servis v rámci života celého projektu po provedení akvizice:

 • dle domluvy a potřeby a klienta,
 • správa nemovitostí, provozní záležitosti aj.,
 • interní vztahy mezi investory.

INTERNÍ VZTAHY MEZI INVESTORY

1) Dohoda společníků / akcionářů o společném podnikání:

 • schémata a základy spolupráce investorů,
 • průběh / změny / harmonogramy / ukončení podnikání a celé spolupráce,
 • vklady majetku, práce, know how, licencí, databází, ochranných známek aj.,
 • nakládání s majetky,
 • refundační / kompenzační schémata,
 • řešení zisků i finančních nedostatků,
 • ochrana společných investic proti zpronevěře,
 • veškeré smlouvy na úrovni akvizic a zajištění investic.

 2) Strategická rozhodnutí:

 • řešení krizových otázek v s.r.o. / a.s. a mezi investory,
 • krizová ochrana společných investic,
 • strategický exit investora / vyloučení investora ze spolupráce.

3) Právní due diligence / odhalení rizik a možností jejich řešení

FÚZE, PŘEMĚNY a PŘEVODY JMĚNÍ

Kompletní právní servis fúzí, přeměny a převodů jmění:

 • fúze sloučení, splynutí, rozdělení, odštěpení,
 • přeměny společností z formy "s.r.o." na "a.s." a obráceně,
 • převody jmění na společníka.