FÚZE a AKVIZICE

Připravujeme a realizujeme přeměny společností, sloučení, splynutí, rozdělení, odštěpení, převody jmění na společníka.

Sepisujeme a vyjednáváme smlouvy a dohody o:

  • investicích a jejich ochraně,
  • založení, rozvoji, udržení a případném prodeji a ukončení společných projektů,
  • prodeji podniků nebo projektů nebo jejich částí,
  • převodech aktiv, podílů v s.r.o.  a akcií vč. širokých možností zajištění a ochrany smluvních stran.

***