english version
deutsch

INFORMACE O ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
MEZI ADVOKÁTEM A SPOTŘEBITELEM

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line  ukládá advokátovi povinnost informovat své klienty (spotřebitele) o možnosti mimosoudního řešení případného sporu. V případě, že by došlo mezi advokátem a jeho klientem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může jeho klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, tím je Česká advokátní komora, IČO: 66000777, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, internetové stránky a další kontakty na www.cak.cz. Česká advokátní komora také přijímá stížnosti na činnost advokátů a vykonává nad jejich činností v tomto směru dohled.

Můžete také využít platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

V případě sporu mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne advokát spotřebiteli tyto informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.