english version
deutsch

KORPORÁTNÍ PRÁVO

(kompletní právní servis firemních záležitostí)

 • Poskytujeme kompletní právní servis všech záležitostí korporací od A do Z.
 • Zajišťujeme právní facility management na denní bázi.
 • Řešíme holdingové záležitosti mezi mateřskou a dceřinou společností.

1. Kompletní právní servis všech záležitostí korporací

 • založení, řízení, ukončení činnosti obchodních korporací (s.r.o., a.s., SE, družtva),
 • valné hromady a notářské zápisy,
 • změny stanov, změny společenské smlouvy,
 • změny v zápisech v obchodním rejstříku,
 • získání oprávnění k podnikání,
 • převody aktiv, převody akcií a podílů v s.r.o.,
 • vztahy mezi vedením a majiteli společnosti aj.

2. Zakládání společností a správa jejich korporátních záležitostí

 • valné hromady, notářské zápisy, změny v zápisech v obchodním rejstříku, 
 • získání oprávnění k podnikání, 
 • změny stanov, změny společenské smlouvy, 
 • převody aktiv, převody akcií a podílů v s.r.o., 
 • vztahy mezi vedením a majiteli společnosti aj.

3. Holdingové záležitosti mezi mateřskou a dceřinou společností

 • finanční toky a ovládání firem,
 • nucené odkupy / prodeje akcií či podílů,
 • vztahy mezi propojenými osobami,
 • kompenzace újmy menšinovým společníkům / akcionářům.