english version
deutsch

MEDIACE

Spory byly mezi lidmi odnepaměti. Každý z nás jistě někdy zažil situaci, ve které se snažil vyřešit neshodu, ať už jakoukoliv. Občas je řešení snadné, jindy je dohoda mezi lidmi obtížnější. Stávají se ale čas od času takové případy, v nichž žádná ze stran nechce ustoupit ze svých požadavků. Spor se tím pak stává z pohledu účastníků neřešitelným problémem… 

V takovém případě může pomoci MEDIACE, mimosoudní cesta, která se v poslední době stává velmi oblíbenou a která elegantně a poměrně rychle pomůže oběma stranám najít přijatelné řešení. Výhodou takto zvolené cesty je pak nejen její rychlost, ale především také její neformálnost a důvěrnost oproti soudnímu procesu. Klesají také náklady, které jsou ve srovnání s náklady na soudní proces často mnohem nižší. Efektivita takového procesu je pak poměrně vysoká, protože mediace umožňuje reagovat na reálné požadavky obou stran lépe než soudní rozhodnutí. 

Zkušený MEDIÁTOR pomáhá oběma znesvářeným stranám najít řešení pomocí vyjednávání, přitom o problému nerozhoduje ani jej nijak nesoudí. Výsledkem jeho práce pak obvykle bývá dohoda obou stran, přičemž mediátor po celou dobu vyjednávání dbá na vyváženost, reálnost a co možná největší konkrétnost požadavků. 

Mediace bývá velmi často využívána ve chvílích, kdy spolu protistrany v budoucnu potřebují i nadále komunikovat a kdy nechtějí, aby se o jejich sporu dozvěděla veřejnost. Příkladem pak jsou rozchody rodičů či složité spory ve stavebnictví, a mnohé další rozepře, v nichž není zřejmý jasný vítěz. 

Úspěch mediačního řízení spočívá nejen v rychlosti finální dohody mezi oběma stranami, ale mimo jiné také v tom, že si obě strany minimálně dokážou ujasnit, o co konkrétně v jejich sporu jde. V některých případech se sice strany nedoberou mediační dohody, ale mohou pak jednodušeji předložit svůj jasně definovaný spor dále v soudním řízení, a to bez složitějšího jednání.