NÁŠ TÝM

 

Mgr. Jan Kološ, advokát

Jan Kološ svoji právní praxi zahájil v roce 2008 u notáře JUDr. Romana Bláhy v Havlíčkové Brodě, již v průběhu svého studia na právnické fakultě Univerzity Palackého v  Olomouci. Po ukončení studií dál vykonával svoji praxi jako notářský koncipient v Havlíčkově Brodě a později v Praze se zaměřením především na přípravu a realizaci dílčích kroků obchodních operací, korporátní právo, právo nemovitostí a realizaci úschov.

Od roku 2011 do 2015 působil v advokátní kanceláři PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK, advokátní kancelář s.r.o., jako advokátní koncipient a později také jako advokát se zaměřením především na ochranu investic, rozvoj a právní podporu podnikání. Nyní vykonává advokacii samostatně v naší advokátní kanceláři jako její zakladatel.

Jan se v rámci svého působení v JM – Legal, advokátní kanceláři, zabývá poskytováním právních služeb zaměřených zejména na oblast ochrany investic, rozvoje a právní podpory podnikání, zajištění denního provozu firem a různých projektů, včetně facility managementu, a dále na zastupování klientů v civilním a správním řízení. ( Detailní CV zde … )

„Příprava na Vaše budoucí právní kroky
je nejlepší forma ochrany před jejich riziky. “

***

Mgr. Michal Švec, advokát

Michal Švec již v průběhu svého studia na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci absolvoval praxi u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, v právním oddělení městského úřadu i v menší advokátní kanceláři s generální praxí jak v České Třebové, tak v Praze.

Od roku 2012 působil v advokátní kanceláři KŠD LEGAL jako advokátní koncipient a od roku 2015 jako advokát. Michal se ve své právní praxi v KŠD LEGAL věnoval zejména právu občanskému, s důrazem na oblast cestovního ruchu, závazkových vztahů, a spornou agendu, včetně vymáhání pohledávek a dále na právo korporátní a trestní. Po dobu téměř tří let poskytoval facility management přední české společnosti, podnikající v oblasti cestovního ruchu. Nyní vykonává advokacii samostatně v naší advokátní kanceláři jako její zakladatel.

Michal se v rámci svého působení v JM – Legal, advokátní kanceláři, zabývá poskytováním právních služeb zaměřených zejména na oblast občanského práva, závazkových vztahů, práva IT, korporátního práva, včetně facility managementu, ochrany investic, a dále na zastupování klientů v civilním a trestním řízení. ( Detailní CV zde … )

„Základem úspěchu je dobrá analýza
a spolupráce s klientem.“

 ***

LEGAL – tým

S naší advokátní kanceláří spolupracují na jednotlivých případech další advokáti ad hoc. Jedná se zejména o veřejné zakázky a jiné oblasti právní pomoci.  Členové našeho týmu jsou pečlivě vybíráni po dlouhodobé zkušenosti s jejich odborností, prací s klienty a osobním přístupem k řešení otázek klientů.

 

JM – Legal, advokátní kancelář

„VŽDY S VÁMI, VŽDY PRO VÁS“

***

TOPlist