OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytujeme kompletní právní podporu v oblasti ochrany osobních údajů a jejich získávání, uchování, zpracování, poskytování dalším osobám v rámci podnikání.

Zajišťujeme právní servis a ochranu při kontrolách ze strany úřadu na ochranu osobních údajů.

 ***