PRÁVO IT a INTERNETOVÉ PRÁVO

Zařizujeme a podporujeme právní stránku denního chodu e-shopů a kompletní agendy podnikání na internetu.

Poskytujeme servis dodavatelům i odběratelům informačních technologií, a kompletní právní servis v oblasti podnikání na internetu (e-shopy, vztahy se zákazníky, odběrateli a dodavateli uzavírané na dálku i při osobním kontaktu).

 ***