english version
deutsch

NEMOVITOSTI

Poskytujeme kompletní právní servis při nakládání s nemovitostmi, např. nabídky (inzerce) nemovitostí na internetu, smlouvy s realitními kancelářemi, rezervace, smluv o smlouvě budoucí, smluv o předkupních právech, smluv o nákupu nebo prodeji nemovitostí, vč. řízení o vkladu práv do katastru nemovitostí, zástavy nemovitostí, nájmy nebytových prostor, a s tím spojené úschovy.

Pomůžeme Vám s věcnými břemeny a s jinými typy služebností (studny, odvod vody, cesty, vodovodní, plynové nebo elektrické vedení apod.).