INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ DLE POŽADAVKŮ KLIENTŮ

Vedle on-line kurzů zdarma zaměřených na právní pomoc pro podnikatele můžeme pro naše klienty připravit školení z různých oblastí práva. Školení mohou být čistě teoretická nebo mohou být doplněná o praktické zkušenosti v daném odvětví. Kurzy připravujeme na míru a v rozsahu podle potřeby klientů.

Kurzy jsou zaměřené na rozšiřování a prohlubování právního povědomí v dané oblasti a jsou doplňovány praktickými případy z naší praxe.

Školení mohou být poskytována zaměstnancům firem i jejich vedení ve formě interaktivní osobní návštěvy, on-line nebo zasíláním zpráv.

***