„VŽDY S VÁMI, VŽDY PRO VÁS“

Právní servis on-line i osobně

Díky mnohaletým zkušenostem v rámci podpory podnikání a jiných oblastí práva jsme vytvořili široké portfolio právní pomoci v oblastech, se kterými se lze setkat při podnikání a také v běžném životě. Naše služby dokážeme dodat expresně.

OBCHODNÍ PRÁVO

 • plná podpora podnikání a provozu podniků
 • obchodní dohody
 • strategická rozhodnutí

KORPORÁTNÍ PRÁVO

 • veškeré korporátní záležitosti
 • založení, řízení, ukončení činnosti korporací, valné hromady a změny v korporátu

OBČANSKÉ PRÁVO

 • veškeré otázky týkající se občanského práva
 • smlouvy
 • ochrana osobnosti, odškodnění,
  vlastická práva

NEMOVITOSTI

 • kompletní právní servis při nakládání s nemovitostmi
 • výstavba a development
 • prodej, rezervace, darování
 • věcná břemena

INVESTICE & AKVIZICE

FÚZE

 • investiční smlouvy
 • přeměny společností, sloučení, splynutí, rozdělení, odštěpení
 • převody celého jmění na společníka

TRESTNÍ PRÁVO

 • obhajoba v průběhu trestního řízení
 • zastupování obětí trestných činů

INSOLVENCE

ODDLUŽENÍ

 • předlužení
 • restrukturalizace 
 • oddlužení
 • zastupování dlužníků i věřitelů v insolvenčním řízení

MEDIACE

 • rychlé a efektivní řešení mimosoudních sporů
 • řešení sporů za pomoci zapsaného mediátora

Proč právě my?

Nalezneme řešení, kde jiní selhávají.
Individuální řešení na míru Vašim požadavkům.
Profesionální přístup na prvním místě.
Expresní servis a Dynamika práce.
Chraňte své zdroje a svůj čas.
Pomáháme Vaší práci růst.
Smlouvy šité na míru.
Řešíme Vaše obavy dříve, než nastanou.
Chráníme Vaše investice.
Eliminace právních rizik Vašich kroků.
Právní řešení Vašeho obchodu.
Šetříme Váš čas, právní řešení šitá na míru Vašich rizik.
V obchodě potřebujete mnoho věcí, na ty právní jsme tu my.

Jsme tu pro Vás

Mgr. Jan Kološ

advokát, zakladatel

„Příprava na Vaše budoucí právní kroky
je nejlepší forma ochrany před jejich riziky. “

Mgr. Kateřina Verostová LL.M.

advokátka, zapsaná mediátorka

„Správný směr je důležitý, stejně jako nástroj pro dosažení cíle. “

JUDr. Ivona Čtvrtečková

právnička / specialistka