english version
deutsch

OBCHODNÍ PRÁVO

 

Poskytujeme plnou právní podporu Vašeho podnikání a optimalizujeme provoz Vašich podniků.

Naším cílem je poskytnout Vám prostor, abyste se mohli plně věnovat svým podnikatelským záměrům a neztráceli Váš drahocenný čas řešením právních otázek.

O veškerou právní agendu se Vám rádi postaráme v naší advokátní kanceláři.

S námi minimalizujte rizika a ušetřete si Váš čas.

PODPORA PODNIKÁNÍ

 Řešíme otázky denního provozu podniků, a to:

 • smlouvy a vztahy s dodavateli, zákazníky, zaměstnanci aj.,
 • preventivní opatření při kontrolách (ČOI, ÚOOÚ, živnostenský úřad, úřad inspekce práce aj.),
 • rozvoj a právní podporu firemních procesů,
 • lidské zdroje, BOZP, GDPR, školení, management,
 • kontroly ze strany úřadů.

OCHRANA INVESTIC 

 • Sepisujeme smlouvy o investicích a jejich ochraně, dohody o založení, rozvoji, udržení a případném prodeji a ukončení společných projektů, a smlouvy o prodeji projektů a podniků nebo jejich částí.
 • Zajišťujeme právní podporu a ochranu při koupi, prodeji a financování podniků a podnikatelských projektů.
 • Řešíme krizové situace ve firmách, spory z investic mezi společníky případně akcionáři.

INVESTIČNÍ aj. START-UP PROJEKTY

 • Poskytujeme kompletní právní servis Vašich podnikatelských projektů od přípravy jejich zahájení přes realizaci a následné ukončení nebo prodej strategickému investorovi.
 • Řešíme právní stránku jednotlivých oblastí spojených s podnikáním od zahájení podnikání, přes jeho průběh až po jeho ukončení.
 • Specializujeme se na spolupráci na investičních projektech s důrazem na vznik nových předmětů duševního vlastnictví.

PRÁVNÍ DUE DILIGENCE

 • Provádíme hloubkové právní analýzy, přezkum a hodnocení rizik. 
 • Navrhujeme a vyhledáváme možnosti jejich minimalizace / eliminace v rámci právní historie podniků, nemovitostí a jiných právních vztahů.

PODPORA MANAGEMENTU

 • Poskytujeme právní podporu pro členy řídících orgánů společnosti v oblasti jejich působení ve společnosti a jednotlivých kroků uvnitř nebo navenek společnosti na denní bázi.
 • Chráníme před riziky vyplývajícími z odpovědností jednatelů aj. osob v řídících funkcích.

FACILITY MANAGEMENT

 • Poskytujeme právní podporu firemního a projektového facility managementu, staráme se o právní stránku interních a externích činností firmy na denní bázi.

 • Podporujeme právní stránku řízení hlavních a podpůrných činností firmy, integraci plnění právních předpisů do činností firmy a organizaci firmy a jejích projektů. Identifikujeme, minimalizujeme nebo přímo eliminujeme právní rizika podnikání a investic.

 • Pomůžeme Vám s kontrolou a řízením interních a externích vztahů a každodenních činností firmy.

PRÁVO IT a INTERNETOVÉ PRÁVO

 • Zařizujeme a podporujeme právní stránku denního chodu e-shopů a kompletní agendy podnikání na internetu.

 • Poskytujeme servis dodavatelům i odběratelům informačních technologií, a kompletní právní servis v oblasti podnikání na internetu (e-shopy, vztahy se zákazníky, odběrateli a dodavateli uzavírané na dálku i při osobním kontaktu).

OCHRANNÉ ZNÁMKY a AUTORSKÁ PRÁVA

 • Poskytujeme kompletní servis v rámci ochranných známek a autorského práva v oblasti podnikání.

INTERNÍ VZTAHY MEZI INVESTORY

1. Dohoda společníků / akcionářů o společném podnikání

 • schémata a základy spolupráce investorů,
 • průběh / změny / harmonogramy / ukončení podnikání a celé spolupráce,
 • vklady majetku, práce, know how, licencí, databází, ochranných známek aj.,
 • nakládání s majetky,
 • refundační / kompenzační schémata,
 • řešení zisků i finančních nedostatků,
 • ochrana společných investic proti zpronevěře,
 • veškeré smlouvy na úrovni akvizic a zajištění investic.

2) Strategická rozhodnutí

 • řešení krizových otázek v s.r.o. / a.s. a mezi investory,
 • krizová ochrana společných investic,
 • strategický exit investora / vyloučení investora ze spolupráce.

3) Právní due diligence / odhalení rizik a možností jejich řešení